08/06/2011

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Παν. Πατρών

Τετάρτη 8 Ιουνίου, 4 μμ., Σ5

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4: «Ελληνική Αρχιτεκτονική, από τον 19o στον 20o αιώνα» (διδάσκοντες: Β.Πετρίδου, Π.Πάγκαλος)