22/01/2014

[διαλέξεις 13|14]

Τετάρτη 22/01/14 | 7:00 μ.μ.

Σχεδιαστήριο_5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διονύσης Ζήβας

Αρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

"Τα ξενοδοχεία Ξενία στην Ελλάδα: μια αρχιτεκτονική εμπειρία"