09/04/2014

[διαλέξεις 13|14]

Τετάρτη 09/04/14 | 7:00 μ.μ.

Σχεδιαστήριο_5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ελένη Πολυχρονάτου

Εικαστικός, Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ

«Τέχνη και Περιβάλλον.

Η επίδραση του Έργου Τέχνης

στα Οικοσυστήματα και τις Κοινωνικές δομές»