22/11/2012

χειμερινό εξάμηνο 2012 / πέμπτη 22 νοεμβρίου 2012 6:30 μ.μ.

Γιώργης Γερόλυμπος

Φωτογράφος

"Αρχιτεκτονική και Φωτογραφία "

Aπό την αποτύπωση στην ερμηνεία

6:30 μ.μ. Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών