28/11/2012

χειμερινό εξάμηνο / τετάρτη 28 νοεμβρίου 2012 / 7:00 μ.μ.

Χαράλαμπος Μπούρας, Oμότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

"30 χρόνια αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη"

Παράλληλα θα παρουσιαστεί έκθεση του Φωτογράφου Σωκράτη Μαυρομάτη με θέμα

“Η φωτογραφική τεκμηρίωση των έργων στην Ακρόπολή”

Διάρκεια Έκθεσης: 28.11.2012 - 07.12.2012

Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών