07/11/2012

χειμερινό εξάμηνο 2012 / τετάρτη 07 νοεμβρίου 2012 7:00 μ.μ.

Johan Celsing

Αρχιτέτκων, Καθηγητής, ΚΤΗ, Μέλος, The Swedish Royal Academy of Science

"The Robust, he Sincere"

7:00 μ.μ. Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών