15/10/2014

[διαλέξεις 14|15]

Σχεδιαστήριο_5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου 26500

Τετάρτη 15/10/14 | 7:00 μ.μ. ** ανοικτή στο κοινό.**

Κωστής Σταφυλάκης

Θεωρητικός Τέχνης & εικαστικός, ΜοΚΕ/ΑΣΚΤ.

Το "Πολιτικό" στη σύγχρονη τέχνη σε τέσσερις στιγμές:

Τέσσερις πολιτικές του χώρου.