05/12/2015

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 4:00 στο Σ5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών.

Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου

"Για τον Bruce"

Super 8 | Slides | Τετράδια

Σειρά Διαλέξεων Τέχνη / Αρχιτεκτονική στη Δημόσια Σφαίρα