12/12/2012

χειμερινό εξάμηνο / τετάρτη 12 δεκεβρίου 2012 / 7:00 μ.μ.

Μαρία Κοκκίνου

Αρχιτέκτων, Αθήνα

Ανδρέας Κούρκουλας

Αρχιτέκτων, Αθήνα, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΜΠ

"Πρόσφατο Έργο"

Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών