03/10/2012

χειμερινό εξάμηνο 2012 / τετάρτη 03 οκτωβρίου 2012 7:00 μ.μ.

Mark Taylor

Professor, School of Architecture and the Built Environment, The University of Newcastle, Australia

"Murder in the Hotel"

7:00 μ.μ. Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών