27/11/2013

[διαλέξεις 13|14]

Τετάρτη 27/11/13 | 7:00 μ.μ.

Σχεδιαστήριο_5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

«Γιατί το Τοπίο;

Σύντομη προσέγγιση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει,

για τις αρχιτεκτονικές σπουδές, τους επαγγελματίες αρχιτέκτονες και

τον σύγχρονο πολιτισμό η μελέτη και ο σχεδιασμός του τοπίου»

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Paris I – Panthéon – Sorbonne) και Αραβικών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Κέντρο Ε.Μ.Κ.Α.Ι.Σ. Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών). Διδάκτωρ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, με θέμα διδακτορικής διατριβής «Το Τοπίο Πολιτιστικός Προσδιορισμός του Τόπου. Παρουσίαση και θεωρητικός συσχετισμός των σημαντικότερων νεότερων προσεγγίσεων της τοπιακής επεξεργασίας του τόπου». Από την περίοδο του 1983 διδάσκει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας έχει διακριθεί και βραβευθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με αντικείμενο τον κτηριακό, αστικό και τοπιακό σχεδιασμό - πανελλήνιους, παγκύπριους και διεθνείς (δυο πρώτα βραβεία στους διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ‘Urban and Landscape Design for the city of Lviv – Ukrania -2008 και ‘Design for the Centre of Holistic Medicine in Allonisos – Greece - 1998).

Η βασική επαγγελματική του αρχιτεκτονική ενασχόληση αναφέρεται στην κτηριακή αρχιτεκτονική. Από την περίοδο του 1996 εντούτοις, ξεκινά μια «εξώγαμη» σχέση με θέματα που αφορούν τη θεωρία και τις διαμορφώσεις τοπίου. Η σχέση αυτή νομιμοποιήθηκε με την επίσημη διδασκαλία του σεμιναρίου «Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου: Η Σχηματοποίηση κατά την Τοπιακή Ερμηνεία», στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου» (κατεύθυνση «Σχεδιασμός – Χώρος - Πολιτισμός»), της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Στο σεμινάριο αυτό, δεκαεπταετούς παρελθόντος ήδη, το τοπίο εξετάζεται ως κεντρικό πολιτισμικό, πολιτιστικό και πολιτικό υπόβαθρο ανάπτυξης των κοινωνιών και ταυτόχρονα ως σημαντική περιβαλλοντική συνθήκη. Κύρια όμως εξετάζεται στο πλαίσιο της συνθετικής του συνάφειας με την κτηριακή αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό.