10/10/2023

Διάλεξη του Niklaus Graber, Αρχιτέκτονος, Graber & Steiger Architects, Λουκέρνη, Ελβετία με τιτλο "Working on the Fringe: Sustainable Building Culture in Bangladesh" την Τρίτη 10/10/2023 και ώρα 19:00 στο Σχεδιαστήριο 5 του Τμήματος Αρχιτεκτονων Πανεπιστημίου Πατρών.

Niklaus Graber studied architecture at the ETH Zurich and at the GSAPP at the Columbia University, New York. He is a co-founder of Graber & Steiger Architects based in Lucerne, Switzerland.

Graber taught at the Lucerne University of Applied Sciences and Arts in the BA and the MA courses between 2008 and 2015. He currently serves there as a juror of the Master Thesis projects.

Since 2012 Niklaus Graber has been maintaining a steady exchange with the architecture scene in Bangladesh and explored the country and its architecture on numerous research trips. Since 2016 he has been a visiting faculty member at the Bengal Institute for Architecture, Landscapes and Settlements in Dhaka.

He is the Curator in Chief of the Exhibition ‘Bengal Stream – The Vibrant Architecture Scene of Bangladesh“ which was shown at the SAM Swiss Architecture Museum Basel/Switzerland 2017/18, at the Architecture Centre “Arc en Rêve” Bordeaux/France in 2018, at the DAM Deutsches Architekturmuseum Frankfurt/Germany in 2019 and at the Bengal Gallery, Dhaka in 2022/23.

In 2016 Niklaus Graber launched the travel platform ARCHITECTourBGD organizing architecture visits throughout Bangladesh. 2023 he founded ‘ADDA SPACE’ in Dhaka, a platform form urban and rural culture.

Niklaus Graber has been publishing and lecturing on the architecture of Bangladesh internationally. He is among others the co-editor of the book ‘Bengal Stream – The Vibrant Architecture Scene of Bangladesh“, which is the first comprehensive compilation on contemporary architecture in Bangladesh.

Web:

www.grabersteiger.ch

www.architectourbgd.com