16/06/2012

εαρινό εξάμηνο 2012 / τετάρτη 13 ιουνιου 2012 7:00 μ.μ.

Paul Lewis

Αρχιτέκτων, LTL Architects, Nέα Yόρκη, Καθηγητής, Princeton University

Intensities

7:00 μ.μ. Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών