30/09/2014

[διαλέξεις 14|15]

Σχεδιαστήριο_5 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου 26500

Τρίτη 30/09/14 | 7:30 μ.μ. ** ανοικτή στο κοινό.**

Robert Stuart-Smith

Kokkugia - Co-Director | www.kokkugia.com

AADRL Studio Course Master, AA School | http://www.aaschool.ac.uk

“Complex Matter: Expanding the role of architectural design”