13/12/2012

χειμερινό εξάμηνο / πέμπτη 13 δεκεβρίου 2012 / 7:00 μ.μ.

Σωκράτης Μαυρομάτης, Φωτογράφος

“Η φωτογραφική τεκμηρίωση των έργων στην Ακρόπολη”

Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών