13/11/2013

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο 26500, Τ: 2610 - 997553

Χειμερινό εξάμηνο 2013 / [διαλέξεις 13|14] / Τετάρτη 13 November 2013

Θωμάς Δοξιάδης

"Δυναμικά Τοπία: Έργα Αρχιτεκτονικής & Τοπίου από τους doxiadis+"

7:00 μ.μ. Σχεδιαστήριο_5

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών