06/10/2014

Δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου με τίτλο Insights into the Cultural Heritage Landscape http://mek.oszk.hu/13200/13298/ ( ISBN 9785-963-642-534-0) στο οποίο υπάρχουν κείμενα και εργασίες φοιτητριών και διδασκόντων του Τμήματός μας.

Το βιβλίο είναι αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος ERASMUS Intensive Programme Project με θέμα “European Cultural Management Policies and Practices for the Creative Use of Cultural Heritage” που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Pécs, Hungary τον Απρίλιο 2013.