22/10/2014

μνήμη - μουσείο - πόλη

Η αρχιτεκτονική των μουσείων του

Δημήτρη Φατούρου

Επιμέλεια:

Βασιλική Πετρίδου - Παναγιώτης Πάγκαλος

ISBN 978-618-81044-0-2

download the E-BOOK (here)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ