01/01/2012

Πάνος Κούρος, Ελπίδα Καραμπά - Αrchive Public: Επιτελέσεις αρχείων στη δημόσια τέχνη. Τοπικές παρεμβάσεις.

Πάτρα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Εκδόσεις Κύβος, 2012.