01/01/2002

ΤΟΠΙΑ ΕΚΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ '60 ΚΑΙ '90

METAPOLIS PRESS, ΑΘΗΝΑ 2002