22/11/2013

Χ. Μπούρας, Σ. Μαμαλούκος (επιμ.) Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση 7

Εκδόσεις Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2013.