01/11/2012

Π. Δραγώνας, Α. Σκιαδά (επιμ.), Made in Athens, κατάλογος της ελληνικής συμμετοχής στην 13η Διεθνή έκθεση αρχιτεκτονικής La Biennale di Venezia, Αθήνα, 2012.