03/12/2013

Το αποτύπωμα του Eisenman - Π. Πάγκαλος, Β.Πετρίδου

εκ. Futura, Αθήνα 2013

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τη πρώτη δημοσίευση στην ελληνική γλώσσα του άρθρου του P. Eisenman «The end of the Classical: The end of the beginning, the end of the end» που δημοσιεύτηκε το 1984, των κειμένων της γνωστής ενότητας των κατοικιών του Eisenman (1967-1983), και των δύο κειμένων που αφορούν την πρόσφατη παρουσίαση της μελέτης του πάνω στις βίλες του Παλλάντιο.

Τα τρία κείμενα των επιμελητών – συγγραφέων «Οίκος και τυχαιότητα», « Η δυναμική της φυγόκεντρου», « Πρωτόπειροι και Διδάσκαλοι» συγκροτούν μια προσπάθεια προσέγγισης του έργου και της σκέψης του Eisenman, μέσω τριών εννοιολογικών επινοημένων συνδέσεων.