30/11/2011

Β. Παππάς, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Σχεδιασμός του Χώρου,

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2011.