22/09/2014

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑ

AA Greece Visiting School

Destination 01 : ΠΑΤΡΑ >> 22 Σεπτ - 01 Οκτ 2014

Θέμα: Folded Force

Programme Director > Αλέξανδρος Καλλεγιας

Greece Coordinator > Αικατερίνη Λιάπη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος)

Visting School Director > Christopher Pierce

Visiting School Coordinator > Priji Balakrishnan

For more information follow the links:

AA Main Site:

http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/greece

AA Microsite:

http://greece.aaschool.ac.uk/

Facebook:

https://www.facebook.com/AA.Greece.VisitingSchool