02/05/2009

Το έργο δημόσιας τέχνης “Locus Solus Public: Conversations Curatives” πραγματοποιήθηκε στο Shunt Vaults του Λονδίνου από τις 28 Απριλίου έως τις 2 Μαίου 2009 στο πλαίσιο του London Festival of Europe 2009.

Το έργο σχεδιάστηκε από τον Αν. Καθηγητή Πάνο Κούρο και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Locus Solus Intermedia Project, Out of the Box. Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι φοιτητές Έλενα Χρονοπούλου, Nora Demjaha, Γιώτα Δημητροπούλου και η Αρχιτέκτων, απόφοιτος του Τμήματος, Αθηνά Κόκλα.

Το έργο βασίστηκε σε συνδυασμένες εργασίες πεδίου στην υποβαθμισμένη, υπό εξευγενισμό περιοχή Elephant & Castle του Λονδίνου και αρχειακού τύπου εργασίες στο ίντερνετ. Αναζήτησε συνάφειες ανάμεσα στα κειμενικά ευρήματα στο δημόσιο χώρο του Elephant & Castle και στο μυθιστόρημα Locus Solus του Raymond Roussel. Το έργο αναπτύχθηκε στο χρόνο διαμέσου επιτελεστικών πρακτικών που ονομάστηκαν «συνεδρίες περπατήματος» (walking sessions) και βίκι-γραφές ανακυκλήσης (wiki-writing recensions). Σε πρώτη φάση, η ομάδα εργασίας απέσπασε με διαφορετικές μεθόδους (υποκλοπές, συνεντεύξεις, τοπικές δράσεις, συμμετοχή σε συνελεύσεις και συλλογικές δρατηριότητες κατοίκων της περιοχής, κ.α.) και επεξεργάστηκε τοπικά δεδομένα (κείμενα και λόγους) συσχετίζοντάς τα με αποσπάσματα του Roussel και προσωπικές ιστορίες. Το σύνθετο αυτό σώμα αφηγήσεων, μαζί με μια κατασκευασμένη διαδικτυακή μηχανή, αποτέλεσε το υπόβαθρο ενός επιτελεστικού αρχειακού έργου που βασίζεται στην ταυτόχρονη ανάδραση προσωπικών περιεχομένων πολλών συμμετεχόντων: πρόκειται για μια συλλογική «ληθοτεχνική» επιτέλεση που μορφοποιείται με διαδικασίες απόκρυψης και συμβολοποίησης, ανάλογες με τις αρχιτεκτονικές και μνημοτεχνικές μεθόδους γλωσσικής κατασκευής του Roussel.