05/05/2012

Τμήμα σειράς εργαστηρίων στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1η φάση_27 Απριλίου

2η φάση_ 4,5 Μαίου

Διδακτική Ομάδα:

Κατερίνα Λιάπη (συντονίστρια)

Dipl.Arch., M.Arch, M.S., Ph.D

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

Άγγελος Χρόνης (βοηθός καθηγητή)

Dipl.Arch., M.Sc.

Design Systems Analyst at Foster & Partners

Teaching Assistant at UCL

Αντώνης Παπαμανώλης (βοηθός καθηγητή)

Dipl.Arch., Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα βασίζεται στη διαπίστωση οτι η αρχιτεκτονική της πρωτοπορίας σήμερα προϋποθέτει τη κατανόηση γεωμετρικών εννοιών και μεθόδων παραγωγής μορφής που σχετίζονται άμεσα με τις εξελισσόμενες δυνατότητες του ψηφιακού σχεδιασμού. Σκοπός του μαθήματος είναι αφ΄ενός μεν να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικές και προωθημένες έννοιες της γεωμετρίας της αρχιτεκτονική και να ενημερωθούν για πρωτοποριακές εφαρμογές ψηφιακών μέσων στο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αφετέρου να εξοικειωθούν με υπολογιστικά προγράμματα και μεθόδους που επιτρέπουν τέτοιες εφαρμογές. Το μάθημα διεξάγεται με συνδιασμό παραδόσεων–διαλέξεων και θεμάτων εργαστηρίου. Οι διαλέξεις του μαθήματος καλύπτουν ευρεία γκάμα θεμάτων, ξεκινώντας από ζητήματα/θέματα θεωρητικής φύσεως και φθάνουν σε καθαρά τεχνολογικά θέματα και εφαρμογές.Τα εργαστηριακά θέματα καλύπτουν ψηφιακά μέσα και μεθόδους παραγωγής παραμετρικών μοντέλων που απαιτούν τη κατανόηση και χρήση γεωμετρίας επιφανειών και στερεών καθώς και μεθόδων παραμετρικής γεωμετρίας. Γίνεται επίσης αναφορά και εργαστηριακή εφαρμογή και στα εργαλεία και εφαρμογές παραμετρικών state-of-the-art software όπως το Rhino Grasshoper, Processing κλπ.