01/09/2010

Μελέτη υπό τον τίτλο "Linear Agora", που αφορορά στην αστική ανάπλαση υποβαθμένων περιοχών στο Palermo Ιταλίας.

Η μελέτη των φοιτητών του Τμήματος αναδείχθηκε η καλύτερη με 17 ψήφους επί συνόλου 21 κριτών και έλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 43 προτάσεις από 11 τμήματα αρχιτεκτόνων.

Η ομάδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελούμενη από τους

διδακτική ομάδα:

Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Π. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

φοιτητές:

Ά. Δούκα

Θ. Κανταρέλης

Αικ. Μήλια Αργείτη

Φ. Πανηγυράκης

Θ. Παπαμηχαήλ

Π. Παυλή

Κ. Περλεπέ

Ι. Σκλαβούνος

Δ. Τσιλιμπάρη

Το Διεθνές Εργαστήριο Villard ιδρύθηκε το 1999 στην Ιταλία με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου αρχιτεκτονικών σχολών της Ευρώπης για τη Μελέτη και το Σχεδιασμό περιοχών μεγάλης κλίμακας. Οι εργασίες διαρκούν ένα ακαδημαικό έτος (Οκτώβριος - Ιούνιος) και πραγματοποιούνται πάντοτε σε συνεργασία με τους εκάστοτε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης της επιλεχθείσας περιοχή. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχ. του Πανεπιστιμίου Πατρών συμμετέχει συστηματικά από το 2003 στη συγκεκριμένη διοργάνωση με αξιόλογες επιδόσεις.

(το ακ. έτος 2006-2007, μεταξύ 60 παραχθεισών μελετών, το Πανεπιστήμιό μας κατέλαβε τη και θέση).