25/10/2013

Το εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών συμμετέχει στις εργασίες του Creative Time Summit στη Νέα Υόρκη στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2013 με θέμα Art, Place and Dislocation in the 21st Century, σε ζωντανή σύνδεση μαζί του ως screening site, με την παράλληλη διοργάνωση ενός διημέρου τοπικών εργασιών τέχνης στην περιοχή του Κεραμεικού στην Αθήνα, με θέμα Un-creative City.

Το Un-creative City είναι η πρώτη μιας σειράς συναντήσεων που εστιάζει στην παραγωγή και συζήτηση κριτικών παρεμβάσεων στη σημερινή συνθήκη της Αθήνας, καθώς είναι σε εξέλιξη διαδικασίες αναδιαμόρφωσης του κέντρου και καθώς η τοπική σκηνή τέχνης εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική της «δημιουργικής πόλης», σε περιοχές κατοικίας χαμηλών εισοδημάτων, όπως ο Κεραμεικός, το Μεταξουργείο η Ακαδημίας Πλάτωνος. Επικεντρώνεται σε ερωτήματα όπως: Ποιές αισθητικές πρακτικές μπορούν να αντισταθμίσουν τα σχέδια εξευγενισμού των αστικών περιοχών; Ποιός έιναι ο ρόλος που μπορεί να έχει η τέχνη στη δημιουργία νέων πολιτικών σχέσεων και συμμετοχής; Τι δυνατότητες εναλλακτικών θεσμίσεων και δράσης της δημόσιας τέχνης υπάρχουν;

Un-creative City, Κεραμεικός, Αθήνα. Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Creative Time Summit, Art, Place and Dislocation in the 21st Century, Νέα Υόρκη, 2013. Οργάνωση: Εργαστηρίο Εικαστικών Τεχνών.