ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και Αστικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Έτος γεννήσεως: 1944, 9 Μαρτίου

Τόπος γεννήσεως: Αθήνα

Πανεπιστημιακές Σπουδές (βασικός κύκλος):

1963 - 1968 Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα

1968 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα – Μηχανικού

Πανεπιστημιακές Σπουδές (μεταπτυχιακός κύκλος):

1973 – 1975 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Graduate School of Design, Harvard University, U.S.A.Πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στον Αστικό Σχεδιασμό (Urban Design)

1975 Δίπλωμα M.A.U.D. (Master of Architecture in Urban Design

Διδακτικό έργο

1999-2011. Δίδαξε αυτοδύναμα, ατομικά η ως μέλος διδακτικών ομάδων στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος

1985 – 1986 Συντονιστής Ομάδας Αρχιτεκτόνων στη ΔΕΠΟΣ – ΣΚΟΠ

2001-2002 Διευθυντής - Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας Ενοποίησης

Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ Α.Ε.).

2003-2006 Συντονιστής μαθημάτων Αστικού Σχεδιασμού Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2005- 2007 Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2000-2008 Συντονιστής μαθημάτων 1ου έτους Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών