26/11/2013

συνέδριο Digital Landscape Architecture ETH τον Μάιο.

επισυνάπτεται το abstract του paper που θα παρουσιάσει, με τίτλο "Digital Tectonics".