17/02/2015

“Ανασχεδιασμός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεματικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο με κλειστό χώρο στάθμευσης κάτωθεν αυτού.”

Παπαλαμπρόπουλος Λεωνίδας

Συριοπουλου Γεωργία (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2012)

Συνεργάτης:

Τσακαλάκης-Κάρκας Αλέξης (ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΑΡΧΙΤ. ΠΑΤΡΑΣ)

Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός:

Καττής Μαρίνος

Σύμβουλος Μηχανολόγος Μηχανικός:

Μαγείρου Μαρία

Ειδικός συνεργάτης:

Λαμπρούλης Νίκος

Die Wunderkammer

Η πρόταση επανεξετάζει κριτικά τη γραμμική μουσειακή αφήγηση προβάλλοντας στη θέση της ένα νέο υπερκειμενικό τρόπο ανάγνωσης του αρχείου με βάση την αρχή της ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗΣ. Ανατρέχοντας στο αρχέτυπο του «Δωματίου των Θαυμάτων» (Wunderkammer1) αναζητά έναν νέο τύπο υποκειμένου (τον ΠΛΑΝΗΤΑ) που καλείται να επανερμηνεύσει το σημειωτικό σύνολο που παράγει η συλλογή των ευρημάτων μέσα από μια διαδικασία ελεύθερης περιήγησης στον αρχιτεκτονικό χώρο. Ο χαρακτήρας της περιπλάνησης με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται από διδακτικός σε φαντασιωσικός ανατρέποντας τον γραμμικό συσχετισμό ανάμεσα στην αφήγηση και το εύρημα.

Ο μετασχηματισμός του υπάρχοντος κτιρίου βασίζεται στη μετατροπή του συνόλου των δημόσιων χώρων σε ΔΩΜAΤΙΟ- ΚΉΠΟ μέσα από μερική αφαίρεση της υπάρχουσας κτιριακής μάζας (βόρεια πτέρυγα) και την εισαγωγή ενός τοπίου περιπλάνησης στο εσωτερικό του κτιρίου. Η διαδικασία αφαίρεσης ολοκληρώνεται με τη στέγαση του κενού χώρου από την πλαισιωτή μεταλλική στέγη η οποία επιτρέπει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία του κήπου και τον φυσικό αλλά ελεγχόμενο φωτισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων. Η κεντρική αυτή χειρονομία προσδοκεί να διαμορφώσει την ταυτότητα του Μουσείου μέσα από την ταύτιση εξωτερικής μορφής – εσωτερικής δομής.