19/11/2013

25, 26, 27 Νοεμβρίου 2013

TU Delft, Ολλανδία

Wrinting Place

Συνέδριο στις λογοτεχνικές μεθόδους στην αρχιτεκτονική έρευνα και το σχεδιασμό