25/10/2012

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Eπταμελούς Επιτροπής κρίσης για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων» (Eξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ηλία Κωνσταντόπουλου)».