12/06/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (6/25-10-2012)

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Eπταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» (Eξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Αίσωπου)».