12/05/2014

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Eπταμελούς Επιτροπής κρίσης για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία» (Eξέλιξη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Αικατερίνης Λιάπη)».