12/05/2014

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Eπταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για την μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».