27/06/2013

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Eπταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Εικαστικές Τέχνες στην Αρχιτεκτονική» (Eξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πάνου Κούρου)».