02/07/2019

«Πρόσκληση σε Κοινή Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP5621)»

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.