11/10/2019

Πρόσκληση για Κοινή Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP10556)

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.