02/07/2019

Θέμα:  α) Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP10367).

                     β) Πρόσκληση σε 1η Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.