21/11/2013

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑ

AA Greece Visiting School

Destination 01 : ΠΑΤΡΑ >> 22 Σεπτ - 01 Οκτ 2014

Θέμα: Folded Force

Programme Director > Αλέξανδρος Καλλεγιας

Greece Coordinator > Αικατερίνη Λιάπη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος)

Visting School Director > Christopher Pierce

Visiting School Coordinator > Priji Balakrishnan

(more info)