14/12/2015

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου στις 4:30 στο Σ5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών.

Campus Novel

[Ινώ Βαρβαρίτη, Γιάννης Δελαγραμμάτικας, Φωτεινή Παλπάνα, Γιάννης Σινιόρογλου και Γιάννης Χειμωνάκης]

"Counter-hierarchies"

Σειρά Διαλέξεων Τέχνη / Αρχιτεκτονική στη Δημόσια Σφαίρα