18/12/2020

Στα πλαίσια των μαθημάτων  Ειδικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού "Η Αθέατη Πλευρά" και Μαθήματος Επιλογής "Σχηματισμοί στο Τοπίο", τα οποία διδάσκονται από τον καθηγητή Αθανάσιο Σπανομαρίδη, οργανώθηκαν σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους συμπεριλαμβανομένου των Ιωάννη Ζαχαριάδη (13/11/2020), Δρ Νίκου Ιων Τερζόγλου (20/11/2020), Αριάδνης Κλωνιζάκη (4/12/2020), Γιάννη Γιαννούτσου (10/12/2020), Δρ Βασίλειου Παππά (18/12/2020)