25/04/2015

[διαλέξεις 14|15]: κύκλος διαλέξεων "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ+ΕΡΕΥΝΑ"

Σχεδιαστήριο Σ5 | Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 | 7:00 μ.μ.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου 26500

Dr Yanki Lee

Director, HKDI DESIS Lab for Social Design Research, Hong Kong Design Institute

"Democratising Design"