18/05/2016

Πρόδρομος Νικηφορίδης - Bernard Cuomo Αρχιτέκτονες

Διάλεξη: "Στο δημόσιο χώρο"

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, 7:00 μ.μ., Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών