24/06/2015

Το Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαϊας και το Πολύεδρο παρουσιάζουν το βιβλίο του:

Σάββα Κονταράτου

"Ουτοπία και Πολεοδοµία"

Παρασκευή 26 Ιουνίου 8.30 µ.µ. || ΠΟΛΥΕΔΡΟ

Θα µιλήσουν:

Δηµήτρης Φιλιππίδης, οµ. καθηγητής στο Ε.Μ.Π.

Παναγιώτης Πάγκαλος, διδάσκων στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας

Βασίλης Παππάς, καθηγητής στο τµήµα Αρχιτεκτόνων της Πάτρας και ο συγγραφέας