08/09/2023

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) χορήγησε Πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ΕΘΑΑΕ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΑΜ ΠΠ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η Έκθεση της Επιτροπής υπήρξε εξαιρετικά θετική, το ΤΑΜ ΠΠ έλαβε τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία στα 9 από τα 10 Principles στα οποία αναλύεται η Έκθεση.

Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ: http://www.arch.upatras.gr/el/study/undergraduate