22/05/2019

Η Tensegrity χωρο-κατασκευή με τίτλο SUNSET STORM υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εργαστηρίου που διοργάνωσε η Καθηγήτρια του Τμήματος Κατερίνα Λιάπη στο Department of Architecture του Karlsruhe University of Applied Sciences, στα πλαίσια του Εrasmus+ Teaching Program "BUILDING BRIDGES 2.0". Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, μετά από πρόσκληση, 7 καθηγητές ή διδάσκοντες σε σχολές ή τμήματα αρχιτεκτονικής από 6 χώρες της Ευρώπης (Σουηδία, Ιρλανδία, Σκωτία,  Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα). Ο κάθε συμμετέχων είχε την ευθύνη της διοργάνωσης διήμερου εργαστηρίου με θέμα της επιλογής του. Το εργαστήριο της Καθηγήτριας Κ. Λιάπη ήταν στην περιοχή της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και είχε θέμα "Inventing new tensegrity configurations: From heuristic to algorithmic design".

Η χωρο-κατασκευή SUNSET STORM που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου βασίστηκε σε πολύχρονη ακαδημαϊκή έρευνα της κ. Λιάπη σε χωρο-δομές tensegrity. Η catenoid-helicoid μορφή της κατασκευής είναι αποτέλεσμα αλγοριθμικού σχεδιασμού που ενσωματώνει τη γεωμετρική επίλυση χωρο-δομών tensegrity ελάχιστης επιφάνειας που μελετήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ.
Συμμετείχαν οι:  Ανδρεάνα Παπαντωνίου, στον αλγοριθμικό σχεδιασμό, και φοιτητές αρχιτεκτονικής του Karlsruhe University of Applied Sciences, στην κατασκευή.