02/10/2018

3η Ημερίδα Παρουσίασης Ερευνητικών Θεμάτων των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Μικρό Αμφιθέατρο

10.30 Καλλινίκη Ώττα: Τα μαστοροχώρια Βοΐου κατά την περίοδο της Οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας – Κοινωνία και οικονομία».

11.00 Αγγέλα Μανδηλάρη 'H ιn situ τέχνη ως πρακτική του χώρου και οι μεταμορφώσεις του αισθητικού αντικειμένου: Παραδείγματα από καλλιτεχνικές πρακτικές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα'.

11.30  Ξένη Σίμου: Επεμβάσεις στις οχυρώσεις του Ακροκορίνθου κατά την Οθωμανική περίοδο".

12.00  Ανδρεάνα Παπαντωνίου: "Ανάπτυξη Προσαρμοστικής Tensegrity Χωροκατασκευής: Γεωμετρική επίλυση τυπολογίας διπλής καμπυλότητας, παραμετροποίηση και ψηφιακή απεικόνιση".

12.30 Κύρα Παπανικολάου, Ενσωμάτωση του Υδρολογικά Ευαίσθητου Σχεδιασμού σε τυπικό οικοδομικό τετράγωνο στην Ελληνική πόλη"

13.00 Νίκος Τσάμπιρας: Διάκοσμος + Λειτουργία = Μορφή

Η επίδραση της φιλοσοφίας του Bauhaus στο αρχιτεκτονικό έργο του Carlo Scarpa

 

Κάθε παρουσίαση περιλαμβάνει εισήγηση διάρκειας είκοσι λεπτών και συζήτηση